Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Rhyacophila bosnica (Schmid, 1970)

Naziv vrste/Species name: /

Populacija/Population: Vareš

Areal: Dinaridi

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit I (cox1) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: MK211322

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 659

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Animalia; Bilateria; Protostomia ; Ecdysozoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta; Pterygota; Neoptera; Holometabola; Trichoptera; Rhyacophiloidea; Rhyacophilidae; Rhyacophila

Ekologija/Ecology: Rhyacophila bosnica je endemska vrsta Balkanskog poluostrva. Larve se često mogu pronaći u staništima svježe vode. Ovaj rod je pretežno mesojed, a u prehrani preferiraju vrste iz grupa: Copepoda, Acarina i Diptera. Larve ovog roda su kampodeiformne sa prednjim nogama širim od zadnjih. Smatraju se slobodnoživućim predatorskim jedinkama koje grade pupalne komore od kamenčića prilikom sazrijevanja.

IUCN Status: Not Evaluated (NE)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Vulnerable (VU) / Osjetljiva