Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Naziv vrste/Species name: Češnjarka (napuhnjača) / Common spadefoot, Garlic toad

Populacija/Population: Gromiželj

Areal: U Bosni i Hercegovini je rijetka i može se naći samo u dolini rijeke Posavine

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit I gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: MH734358

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 629

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Amphibia; Batrachia; Anura; Pelobatoidea; Pelobatidae; Pelobates.

Ekologija/Ecology: Pripadnici žive na kopnu, izuzev perioda parenja, a tokom dana miruju ukopane u pijesak (semifosorijalna vrsta). Naseljavaju uglavnom nizijska staništa do 400 m nadmorske visine. Individue ove vrste se hrane glistama, paucima, puževima, gusjenicama i drugim manjim životinjama koje sakupljaju isključivo noću. Obično nastanjuju nizinska područja, ali se mogu naći i na visinama od 700 m n.v. Izbjegava kompaktnu i kamenitu podlogu.

IUCN Status: Najmanje zabrinjavajuća / Least Concern (LC)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: