Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Gallus gallus domesticus L.

Naziv vrste/Species name: Kokoška - Banatski Gološijan

Populacija/Population: Srbija

Areal: Srbija

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: D-loop, partial sequence; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KY820944

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 727

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Archelosauria; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Galloanserae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus.

Ekologija/Ecology: Ovu rasu odlikuje snažan izgled, srednje visok položaj tijela, go vrat sa malom pufnom na polovini. Tijelo je oblika valjka, nešto suženo prema vratu i repu. Glava je srednje veličine, najčešće sa listastom krijestom sa lijepo nazubljenim vrhovima. Ima i varijeteta sa ružastom krijestom. Vrat je u obliku slova S. Lice je crveno. Leđa su srednje duga, malo povijena unazad. Krila su srednje duga, čvrsto priljubljena uz tijelo. Rep je srednje dug, bogato operjan, povijen u zadnjem dijelu nadole. Stomak je širok, zaobljen. Podušnjaci su crveni. Kljun je kratak i snažan. Noge su srednje duge, bez perja na njima. Tjelesna masa pjetla banatskog gološijana je 2,5 do 3 kg, a koke 2 do 2,5 kg.

IUCN Status: Not Examined (NE)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: -