Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Flora

Naziv vrste/Species name (lat): Satureja horvatii Šilić

Naziv vrste/Species name: Horvatov vrisak

Populacija/Population: Hercegovina

Areal: Grab kod Trebinja (800 m), padine Orjena - Kabao Subra (1500- 1600 m), Bijela Gora, Jastrebice

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast

Pristupni broj/Accession number: KX954592

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 891

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, complete sequence; and 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY380094

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 305

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: 5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY380099

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 354

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; lamiids; Lamiales; Lamiaceae; Nepetoideae; Mentheae; Satureja.

Ekologija/Ecology: Horvatov vrisak (lat. Satureja horvatii Šilić) je biljna vrsta iz porodice Lamiaceae (Labiatae) – usnatice, koju je opisao Čedomil Šilić (posvetivši ime hrvatskom botaničaru Ivi Horvatu). Hromosomska garnitura joj sadrži 2n=30, po nekima i 2n=28[1]. Ovaj vrisak je mediteransko-montana vrsta, na staništima od nižih nadmorskih vi­sina (na lokalitetima oko bokokotorskog zaliva), pa sve do 1.600 m (na Orjenu). Raste na otvorenim krečnjačkim kame­njarama i rubovima škrapa. Endem je padina planine Orjen, u Hercegovini i Cenoj Gori. U Bosni i Hercefgovini ga ima kod Trebinja, na padinama Orjena, Bijele gore i Jastrebice, a u Crnoj Gori na njenim padinama ovih planina, na Lovćenu i drugdje. Locus classicus je Orjen: Kabao-Subra, na 500-1600 m n/v (Šilić Č. 1974).

IUCN Status: Not Examined (NE)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Vulnerable (VU)