Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Flora

Naziv vrste/Species name (lat): Helleborus multifidus Vis.

Naziv vrste/Species name: Rascjepani kukurijek, patorka, sprež

Populacija/Population: Trebinje

Areal: Endem Dinarida: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast

Pristupni broj/Accession number: KY908384

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 873

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast

Pristupni broj/Accession number: KY908385

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 883

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Internal transcribed spacer 1 and 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY908380

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 282

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY908381

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 311

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Internal transcribed spacer 1 and 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY908382

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 234

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY908383

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 318

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Ranunculales; Ranunculaceae; Ranunculoideae; Helleboreae; Helleborus.

Ekologija/Ecology: Helleborus multifidus Vis. (Ranunculaceae) cvjeta od marta do maja. Plodovi su duguljasti, višesjemeni mjehuri. Sjemenke su duguljaste, kestenjastosmeđe ili crne boje i sjajne su. Stanište H. multifidusa je vapnenačka ili dolomitna podloga primorskih do kontinentalnih i viših gorskih položaja. Sastavni je elemenat šumskih zajednica reda Quercetalia pubescentis, Erico-Pinetalia, djelomično i reda Fagetalia, a i u raznim drugim grupacijama kao što su šibljaci, makije i kamenjare. H. multifidus je endemična ilirsko-jadranska vrsta.

IUCN Status:

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Ranjiva (VU)