Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Flora

Naziv vrste/Species name (lat): Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.

Naziv vrste/Species name: Modro lasinje / Dwarf shrub

Populacija/Population: Diva Grabovica

Areal: Endem Balkanskog poluotoka

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence

Pristupni broj/Accession number: KX343047

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 644

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; lamiids; Boraginales; Boraginaceae; Boraginoideae; Lithospermeae; Moltkia.

Ekologija/Ecology: Predstavlja „živi fosil“ pradavne tercijarne flore i od iznimnog je značaja za biodiverzitet naše zemlje i sastavni dio je bh. endemične flore. Možemo je naći na planinama BiH: Prenj, Čvrsnica, Plasa, Čabulja, Velež, Žaba, Bijela Gora, Orijen, a naseljava pukotine krečnjačkih stijena. Veoma gust poluzimzeleni grm, 20-40 cm visine, grane vitke, krute, uspravne. Listovi naizmjenični, linearni do duguljasto oblancetasti, nerijetko oštrodlakavi i zeleni a odozdo gusto oštrodlakavi i bjelkasti. Cvjetovi su dvospolni, sitni, peteročlani, u početku ružičastocrveni a kasnije ljubičastoplavi.

IUCN Status:

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Gotovo Ugrožena (NT)