Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Flora

Naziv vrste/Species name (lat): Silene sendtneri Boiss.

Naziv vrste/Species name: Sendtnerova pušina

Populacija/Population: Igman

Areal: Endem Dinarida: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Internal transcribed spacer 1, complete sequence

Pristupni broj/Accession number: KX014685

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 243 bp

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Internal transcribed spacer 2, complete sequence

Pristupni broj/Accession number: KX014686

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 230

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; Caryophyllales; Caryophyllaceae; Sileneae; Silene.

Ekologija/Ecology: Endemična, višegodišnja, zeljasta biljka koja naseljava planinske livade na krečnjaku i silikatu u subalpinskom i alpinskom vegetacijskom pojasu (planine Šator, Vitorog, Vlašić, Vranica, Zec, Igman, Bjelašnica, Hojta, Treskavica, Trebević, Ozren kod Sarajeva, Romanija, Maglić, Volujak, Ljubična, Visočica, Prenj, Velež i dr.; Šoljan et al., 2009). Stabljike su uspravne, 20-50 (70) cm visoke, proste ili neznatno razgranate, naročito u donjem dijelu dlakave a u gornjoj trećini pojedini internodiji ljepljivi. Listovi obrasli sitnim dlačicama, donji su objajasto-loptasti do kopljasti a gornji kopljasti. Tipični primjerci su sa jednom terminalnom glavicom koje sadrže veći broj cvjetova a postoje i oblici sa 2-4 bočne glavice, koje su na kratkim peteljkama ili sjedeća (var. pleiocephala Beck) ili su niže sa većim peteljkama (var. ramulosa Beck). Cvjetovi su dvodomni, rijeđe hermafroditni, na peteljkama (Šilić, 1990). Vrijeme cvjetanja je od juna do augusta. Locus classicus: Bosna, (leg. Sendtner, 0., Boissier, P. E. 1867).

IUCN Status: Last Concern (LC)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Najmanje zabrinjavajuća (LC)