Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Aulopyge huegelii Heckel, 1841

Naziv vrste/Species name: Oštrulj / Dalmatian barbelgudgeon

Populacija/Population: Buško jezero

Areal: Vode Livanjskog, Duvanjskog polja, Buško i Blidinjsko jezero

Genomski podaci / Genomic data

Tip/Type: CypG30

Ploidija/Ploidy (1-10):

Veličina genoma/Genome size (μg):

Genotip/Genotype: 166

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Control region, complete sequence; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KU869779

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 360

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: ATP synthase 8 (atp8) gene, complete cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KU869776

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 165

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: ATP synthase 6 (atp6) gene, complete cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KU869777

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 684

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome b (cytb) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KU869778

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 1141

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: MH734356

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 635 bp

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Ostariophysi; Cypriniformes; Cyprinidae; Aulopyge.

Ekologija/Ecology: Oštrulj je endemska vrsta, rasprostranjena na razmjerno malom području zapadnog dijela Balkana. Živi u krškim rijekama i jezerima Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini nastanjuje manje tekućice krškog područja, pretežno ponornice i jezera Duvanjskog, Livanjskog i Glamočkog polja, a i Blidinjsko te Šatorsko jezero. Uglavnom su to manji riječni tokovi, kao Bistrica, Jaruga, Plovuća, Sturba i Žabljak u Livanjskom polju, rijeka Šujica u Duvanjskom polju te Ajazma, Jaruga, Vrba i Ribnjak u Glamočkom polju. Unesena je u Šatorsko jezero i iz Buškoga blata u Blidinjsko jezero. Tijelo većine oštrulja je golo, što je česta prilagodba riba podzemnom načinu života. U određenom broju jedinka, opisanih iz Buškoga blata, na prednjem su i stražnjem dijelu tijela neravnomjerno i sporadično nađene ljuske. Glava oštrulja je zašiljena, a na usnama se nalaze četiri brčića. Tijelo joj je žućkastosive boje, sa sitnim crnim mrljama po leđnoj i repnoj peraji, i valovitom bočnom prugom. Obično naraste 9-12 cm, a zabilježeni su i primjerci dugi 25 cm. Ima četiri ždrijelna zuba.Oštrulj se hrani perifitonom, planktonskim i bentoskim algama, zooplanktonom i beskralješnjacima, medju kojima najviše trzalcima, a i vodenim ličinkama kukaca.

IUCN Status: Endagered (EN)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Ugrožena (EN)