Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Naziv vrste/Species name: Veliki sedefasti leptir / The dark green fritillary

Populacija/Population: Trebević

Areal: Široko rasprostranjena vrsta: Evropa (do 71'N), Maroko, Iran, Turska, Centralna Azija, Kina i Japan.

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KX011037

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 650

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KX011036

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 648

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Ecdysozoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta; Pterygota; Neoptera; Holometabola; Lepidoptera; Glossata; Ditrysia; Papilionoidea; Nymphalidae; Heliconiinae; Argynnini; Argynnis.

Ekologija/Ecology: Stanište A. aglaja (Linnaeus, 1758) su proplanci, cvijetne livade i planine do granice šuma. Pripadnici ove vrste nisu naročito mobilni, zadržavaju se u jednom staništu (podnose znatno više vjetrovita staništa od drugih vrsta) gdje postoji mnogo biljaka roda Viola, gdje se i razmnožavaju. Donja strana stražnjeg krila je sa krupnim srebrenim tačkama, a vrsta se odlikuje nepostojanjem reda tačaka u postdiskalnom regionu. Jaja vrste A. aglaja (Linnaeus, 1758) su bež boje sa karakterističnim trakama oko jaja, koje su nakon izlijeganja svijetle purpurne boje a kasnije postaju tamnija. Izgled mladih gusjenica nije opisivan, dok su odrasle gusjenice crne ili tamno sive boje, a na svakom segmentu sa bočnih strana imaju tačke narandžasto do crveno obojene.

IUCN Status: Najmanje zabrinjavajuća / Least Concern (LC)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: -